Wie staat er aan uw kant bij verzuim?

Een leuk gesprek, goede kwalificaties en past ook nog binnen het team. U heeft een medewerker aangenomen, wellicht eerst met een tijdelijk contract en een proeftijd en u heeft zich goed laten infomeren over de vraag ‘Wat als werknemer arbeidsongeschikt raakt?’. U heeft een verzuimverzekering en een contract bij een arbodienst afgesloten. Mogelijk heeft u […]

VVP Magazine: Excellent verzuimadvies maakt het verschil

Best Practices De afgelopen jaren is het sociale zekerheid steeds complexer geworden en met de komst van het nieuwe kabinet zijn er alweer nieuwe maatregelen aangekondigd. Voor de werkgever zijn de veranderingen op het gebied van sociale zekerheid nauwelijks te volgen, helemaal als je niet of nauwelijks hiermee in aanraking bent gekomen met langdurig verzuim. […]

Column HRZone: Is verkorten van een loonsanctie zinvol?

Een werkgever sluit een verzuimverzekering af en daarbij een contract bij een arbodienstverlener. Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt, betaalt de verzuimverzekering deels een uitkering aan de werkgever en de arbodienst ondersteunt de werkgever en werknemer met de re-integratie. In sommige gevallen gaat het dan tóch nog mis. Hoe kan je dit voorkomen? Lees hier de […]

Column InFinance: Eigenrisicodragerschap zit in tweede ronde

In najaar 2016 was de keuze voor werkgevers om eigenrisicodrager voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (WGA) te worden of juist te blijven, extra belangrijk. Bij veel werkgevers is het echter onbekend dat zij elk half jaar een keuze kunnen maken als zij de afgelopen drie jaar geen eigenrisicodrager zijn geweest. Dat de keuze van […]

Column Netwerk Brabant: Vast of Flex

Afgelopen jaren zijn aan de lopende band allerlei wetswijzigingen doorgevoerd, de Wet Werk en Zekerheid, Wet beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters, de participatiewetgeving en ga zo maar door. Wat betekent dit voor uw organisatie op het gebied van verzuim. Heeft u bijvoorbeeld uw beleid hierop aangepast? Wat doet u met tijdelijke krachten welke arbeidsongeschikt raken, […]

Column InFinance: Te laat of niet te laat…?

Per 1 januari 2017 worden WGA-vast en -flex samengevoegd. Voor veel werkgevers is dit een aanleiding om te overwegen om eigenrisicodrager te blijven of juist terug te gaan naar het UWV. Als een werkgever al eigenrisicodrager voor de WGA is, heeft deze de tijd tot 1 januari 2017 om een afweging te maken. Dus nog […]

Column HRzone: Van ziek naar de bijstand?

In een vroegtijdig stadium is het belangrijk om aan de zieke werknemer uit te leggen wat de gevolgen en financiële consequenties zijn vanuit de Wet WIA. In de praktijk blijkt dit vaak lastig, terwijl een uitleg in een vroeg stadium duidelijkheid kan geven. Het levert voor alle partijen voordeel op. Lees hier de hele column

Verder kijken dan premievoordeel

De keuze om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden kan een werkgever een financieel voordeel van duizenden tot tienduizenden euro’s opleveren. Toch moet men zich niet blindstaren op het premievoordeel, meent Angelo Wiegmans. Willen werkgevers een weloverwogen keuze kunnen maken, dan zullen adviseurs ook moeten wijzen op de consequenties en mogelijke nadelen van het eigenrisicodragerschap. […]

Column InFinance: Begin tijdig aan de advisering ERD ZW en WGA

    Door wet- en regelgeving is het domein van sociale zekerheid steeds complexer geworden voor het allround advieskantoor. Door dit advies aan een (externe) professional uit te besteden krijgt de klant een deskundig advies – gebaseerd op de meest recente actualiteit – blijft de klant een totaalrelatie van het advieskantoor. WFT Inkomen De wetgeving […]

Column VVP: Van WGA naar IVA, van de regen in de drup

Aan de hand van een praktijkcasus laat Angelo Wiegmans (register case- en caremanager en eigenaar van Bedrijf Plus) zien hoe een arbeidsongeschikte werknemer die na een herkeuring in aanmerking komt voor een IVA-uitkering, van de regen in de drup raakt. “Een goede voorlichting door de assurantieadviseur kan onaangename verrassingen achteraf voorkomen”, aldus Wiegmans. Een werkgever […]

AMweb: Advisering WGA eigenrisicodragerschap tot 31 december belangrijker dan ooit!

Dit jaar zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd als het gaat om het eigenrisicodragerschap voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (WGA). Werkgevers krijgen nu al wisselende signalen uit de branche, over waarom ze wel of niet zouden moeten overstappen. De genomen stappen zet ik op een rij met de gevolgen voor werkgevers. Lees hier de hele […]

Qare kiest in regreszaken voor Bedrijf Plus

Qare Nederland is gespecialiseerd in schadelastbeheersing op het gebied van verzuim, eigenrisicodragerschap Ziektewet en Sociale Zekerheid. Om de relaties van Qare nog beter bij te staan, heeft zij ervoor gekozen om in regreszaken samen te werken met Bedrijf Plus.

Wie adviseert de werknemer?

Een werkgever met 15 medewerkers regelt een verzuimverzekering en sluit meteen in combinatie een contract met een arbodienst. Makkelijk en een gebruikelijke werk wijze in de assurantiebranche. Deze werkgever heeft ook meteen een uitgebreide WIA-aanvullende verzekering afgesloten en de adviseur heeft jaren geleden het personeel hierover geïnformeerd. Iedereen is goed verzekerd mochten ze niet meer […]

VVP Magazine: Duurzame inzetbaarheid werknemers wint aan belang

Voor werkgevers verandert de wet- en regelgeving razendsnel. Op het gebied van verzuim en inkomen lijkt verandering de constante factor te zijn. Werkgevers zijn in steeds grotere mate verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van werknemers. Daarnaast moeten werknemers steeds langer doorwerken. Een vergrijzende beroepsbevolking is een groeiend probleem voor veel werkgevers. En daarmee voor uw relaties. […]

Infinance: De valkuil van het WGA-stelsel.

Het voornemen van minister Asscher om de samenvoeging WGA-vast en -flex uit te stellen, maakt het er voor de assurantiebedrijven niet gemakkelijker op. Een belangrijk knelpunt vormen de polissen die zijn ondergebracht bij verzekeraars die per 1 januari 2016 stoppen met hun activiteiten op dit gebied. Lees hier de hele column

Na 2 jaar ziekte ontslag aanvragen?

Als een werknemer ziek is moet u twee jaar lang zijn loon doorbetalen. Daarbij bent u ook verplicht om de werknemer te re-integreren. Wat komt erbij kijken om de werknemer te ontslaan na 2 jaar ziekte en wat gaat er veranderen door de komst van de Wet Werk en Zekerheid.

AMWeb: Het eigenrisicodragerseizoen is voorbij

Het is weer april en het seizoen voor eigenrisicodragerschap Ziektewet en de regeling werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (WGA) is weer achter de rug. Als een werkgever eigenrisicodrager wil worden per 1 juli moet dit per 1 april bekend zijn bij de belastingdienst. Ik heb zelf een aantal analyses mogen maken voor werkgevers in samenwerking met assurantiebedrijven […]

Uitstel WGA-vast en Flex en dan…

De vraag is wanneer er een poldermodel oplossing komt waarin alle partijen zich kunnen vinden. Op 20 februari 2015 verscheen een brief van minister Asscher aan de Tweede kamer dat hij voornemens is om de samenvoeging WGA – vast en – Flex uit te stellen van 1 januari 2016 naar 1 januari 2017. Verzekeraars krijgen zo […]

Arbeidsconflict?

Het komt wel eens voor dat een werkgever en een werknemer een arbeidsconflict hebben. De werknemer kan zich dusdanig ontevreden voelen over de situatie dat hij/zij zich ziek meldt.  Nu is een conflict natuurlijk geen ziekte, maar vaak is dit voor de werknemer een uitweg om een time-out in te stellen. Wat kan de bedrijfsarts hierin betekenen? In […]

2015 belangrijk jaar voor werkgevers

Voor werkgevers zijn er vele verandering opgetreden door alle vernieuwde wetgeving, modernisering Ziektewet, Wet Werk en Zekerheid, participatiewet en zoveel meer. Als je alleen al kijkt naar de verschillende zaken rondom verzuim, ziektewet en WIA is voor werkgevers al een hele opgave om hier de hoofdlijnen te belichten om de juiste keuze te maken. Klik […]

VVP Magazine: Een blik vooruit naar 2016

Vanuit de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) is er nog een verandering op komst. In 2016 zullen de WGA-vast en WGA-Flex worden samengevoegd. Een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA, is dit ook vanaf 2016 voor de WGA-Flex. Is de werkgever nog geen eigenrisicodrager, dan is het verstandig om in 2015 wat dit […]

VVP Magazine: Werkgever draait niet altijd op voor de kosten

Werkgever draait niet altijd op voor de kosten “Moet ik een tijdelijk contract van een arbeidsongeschikte medewerker verlengen en wat gaat me dat kosten?”, is een veel gestelde vraag in mijn praktijk. In mijn vorige bijdrage (VVP 12/2014) schreef ik over de situatie van een arbeidsongeschikte medewerker met een tijdelijk contract en over de voor- […]

VVP Magazine: Ziek uit dienst of niet?

Een arbeidsongeschikte medewerker tijdens de proeftijd ontslaan of het tijdelijk contract niet verlengen was vóór de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) geen enkel probleem.