VVP Magazine: Een blik vooruit naar 2016

Vanuit de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) is er nog een verandering op komst. In 2016 zullen de WGA-vast en WGA-Flex worden samengevoegd. Een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA, is dit ook vanaf 2016 voor de WGA-Flex. Is de werkgever nog geen eigenrisicodrager, dan is het verstandig om in 2015 wat dit betreft een afweging te maken.

141212_VVP_Column

  1. […] Een interessante column van collega Angelo Wiegman in het VVP Magazine (assurantievakblad). In deze column blikt hij vooruit naar 2016, aangezien de gevolgen van de Wet BeZaVa ook dan nog invloed heeft voor werkgevers. Naar zijn idee is het belangrijk om werkgevers in 2015 goed te informeren over de gevolgen hiervan. Zie: http://bedrijfplus.nl/vvp-magazine-een-blik-vooruit-naar-2016/ […]

Comments are closed.