Meer regie, meer rendement!

Meer regie, meer rendement is het onderschrift bij het logo van Bedrijf Plus. Als werkgevers en leidinggevenden meer regie voeren in de interne organisatie levert dit financieel meer rendement op. Voor een gezonde bedrijfsvoering is rendement een belangrijke voorwaarde voor de bedrijfscontinuïteit.

Het meeste rendement haalt u uit het grootste werkkapitaal, namelijk uw personeel. Waarom is de focus en de verhouding tussen werkgevers en werknemers dan vaak extreem zakelijk?

Het personeelsbeleid uitdragen is net zo belangrijk als de procedures zelf. Om veranderingen in procedures, hetzij ingegeven door beleidsmatige beslissingen, hetzij door veranderende wetgeving, goed door te vertalen aan uw werknemers is de communicatie richting medewerkers een van de belangrijkste punten in uw organisatie bij veranderingen.

De communicatie met betrekking tot deze veranderingen in het personeelsbeleid kunt u laten doorvertalen door Bedrijf Plus. Werknemers krijgen meer inzicht waarom de regie aangepast wordt. In samenspraak tussen leidinggevenden en de ondernemingsraad kan deze vertaling geregisseerd worden en hierdoor ontstaat er een betere onderlinge verhouding. Dat is pas rendement!