Inzet van de bedrijfsarts

In mijn vorige column ‘Verzuimdossier en wat leg je vast’ heb ik beschreven welke vragen je mag stellen en wat je mag noteren als een werknemer zich ziek meldt. Een van de vragen die gesteld mogen worden is: ‘Hoelang jouw ziekte/verzuim vermoedelijk gaat duren’.  In deze column ga ik daar verder op in. Hoelang het … Continue Reading

Verzuimdossier en wat leg je vast

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt om zijn werkzaamheden uit te voeren, meldt de werknemer zich bij de werkgever ziek. Vaak willen we weten wat eraan mankeert om te kunnen beoordelen hoelang de werknemer afwezig zal zijn. In veel gevallen geeft werknemer zelf ook door wat er medisch allemaal aan de hand is waarom hij dus … Continue Reading