Column InFinance: Eigenrisicodragerschap zit in tweede ronde

160415_logo-infinance

In najaar 2016 was de keuze voor werkgevers om eigenrisicodrager voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (WGA) te worden of juist te blijven, extra belangrijk. Bij veel werkgevers is het echter onbekend dat zij elk half jaar een keuze kunnen maken als zij de afgelopen drie jaar geen eigenrisicodrager zijn geweest.

Dat de keuze van werkgevers in het afgelopen najaar zoveel meer belangrijk was dan de keren ervoor werd veroorzaakt door de samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex per 1 januari 2017. Daarnaast geldt nu dat als een werkgever besluit om terug te keren naar het UWV, de belastingdienst voor de beschikking loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage werkhervattingskas (WHK) voortaan altijd terugkijkt naar het schadeverleden, ondanks dat een werkgever eigenrisicodrager is geweest voor de WGA. Hierdoor kan in sommige situaties een fors hogere of lagere premie ontstaan. Bovendien geldt bij terugkeer naar het UWV dat dit voortaan per 2017 altijd voor drie jaar is.

Lees hier de hele column