Column VVP: Van WGA naar IVA, van de regen in de drup

Aan de hand van een praktijkcasus laat Angelo Wiegmans VVP(register case- en caremanager en eigenaar van Bedrijf Plus) zien hoe een arbeidsongeschikte werknemer die na een herkeuring in aanmerking komt voor een IVA-uitkering, van de regen in de drup raakt. “Een goede voorlichting door de assurantieadviseur kan onaangename verrassingen achteraf voorkomen”, aldus Wiegmans.

Een werkgever heeft 55 werknemers in dienst. Een groot deel van de werknemers heeft een salaris boven het maximum dagloon (€ 212,17 per 1–1‑2016; € 52.763 op jaarbasis). Op advies van een assurantieadviseur heeft deze werkgever een verzuimverzekering, een WGA-excedentverzekering en is hij eigenrisicodrager voor de Ziektewet en WGA. Ook deze laatste opties zijn beide verzekerd. De werkgever kan hiermee aan de financiële schadelastbeheersing doen voor twaalf jaar en daarmee de werknemer reïntegreren.

Link voor column VVP Magazine