Bedrijfsrapportage

Een bedrijfsrapportage kan zowel het vertrekpunt zijn van een opdrachtgever als een vervolg na een realisatie van de doorgevoerde kostenbesparingen in uw onderneming.

Heeft u in beeld welke zaken voor uw onderneming van belang zijn voor uw werknemers? Bent u bekend met de collectieve arbeidsvoorwaarden en de belangrijkste bepalingen voor de werknemers? Hoe is dit verzekeringstechnisch geregeld en welke risico´s loopt u als werkgever hierin? Deze vragen komen aan de orde in een bedrijfsrapportage om voor u als werkgever een totaalbeeld te vervaardigen. Één overzicht met alle belangrijke zaken.

De bedrijfsrapportage is een totaaloverzicht van uw onderneming om helder te krijgen welke zaken aandacht vragen van u als werkgever. Deze rapportage geeft inzichtelijk weer welke zaken verbeterd kunnen worden. Als werkgever bent u in staat om dit duidelijk aan uw werknemers te communiceren. Door helder te maken aan de werknemers welke rechten en plichten er gelden, is de kans op geschillen kleiner in de toekomst.

Een aantal onderwerpen uit de bedrijfsrapportage:

CAO
Valt u bedrijf onder een collectieve arbeidsovereenkomst bent u verplicht om deze personeelsafspraken in uw bedrijf door te voeren. Hierin wordt bijvoorbeeld geregeld, hoeveel salaris moet u door betalen bij ziekte van uw medewerkers in het eerste en tweede ziektejaar? Hoelang blijven de vakantiedagen geldig? Wat is de proeftijd bij het aannemen van werknemers? Indien er geen collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is, kunt u als werkgever zelf de regels bepalen binnen de huidige wetgeving.

Verzuim
Een verzuimpercentage in het algemeen zegt op zichzelf niets. Zijn de werknemers vaak kort of lang ziek? Gaat het om de werknemers met een hoog of laag inkomen? Zijn de verzekeringen hierop afgestemd en is er rekening gehouden met uw risicobereidheid? Bent u eigenrisicodrager voor de ziektewet en de WGA of bent u dit van plan? Op al deze vragen geeft Bedrijf Plus antwoord. Wat de voor- en nadelen in één aanspreekpunt zijn zonder verborgen kosten of belangen.

Verzekeringen
Hoe hoog is het maximum dagloon? Wilt u het bedrag boven het maximumdagloon voor uw werknemer verzekeren? of bent u dit verplicht? Wat zijn de voordelen voor u als werkgever en welke belangen kunt u hierdoor beïnvloeden bij verzekeraars? Bedrijf Plus geeft een totaalbeeld welke mogelijkheden er zijn en wat de gevolgen zijn, zowel de voor- en nadelen.

Conclusie en kostenbesparing
De bedrijfsrapportage geeft een aantal conclusies weer. Indien noodzakelijk ondersteunt Bedrijf Plus u hierbij verder voor de implementatie binnen uw organisatie. De ervaring leert dat de bedrijfsrapportage een kostenbesparing oplevert, het kan zijn eenmalig of juist door procesaanpassingen structureel. Jaarlijks worden alle belangrijke wijzigingen doorgenomen.