Gezondheidsmanagement

Een duidelijk en helder personeelsbeleid draagt bij aan het voorkomen van problemen en is positief voor de ondernemingscultuur. Kleinere werkgevers kunnen de basis leggen door duidelijke afspraken vast te leggen en aan dossiervorming te doen van het personeel. Grotere werkgevers hebben vaak een medewerker of afdeling welke de verantwoordelijkheid draagt om dit goed in te richten. Duidelijke communicatie is essentieel voor de medewerking van alle betrokkenen.

Het verzuimmanagement is vaak een onderdeel van het personeelsbeleid. De ervaring leert dat verzuim er even bij wordt gedaan. De complexiteit van deze wetgeving, de arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemer en de heffing van de werknemersverzekeringen zorgen ervoor dat het een enorme deskundigheid vraagt om hier adequaat mee om te gaan. Werkgevers denken het uit te kunnen besteden aan een arbodienstverlener of bedrijfsarts, terwijl het UWV juist kijkt bij de Wet verbetering poortwachtertoets wat werkgever en werknemer aan inspanningen hebben gedaan. Een loonsanctie van het UWV, betaalt de werkgever en is niet verzekerbaar. Wanneer u als werkgever hierin zelf de regie neemt, zorgt voor een betere communicatie met uw werknemers en kunt u sneller inspelen op re-integratie.

Processen inzichtelijk
Bedrijf Plus kan inzichtelijk maken welke processen van belang zijn om uw organisatie te verbeteren en te voorkomen dat deze kosten nu en in de toekomst hoog oplopen. Daarnaast kan een inventarisatie van het huidige personeelsbestand al meteen kostenvoordeel opleveren. Bestaande procesbeschrijvingen worden aangepast aan de huidige tijd en verbeteringen worden gecommuniceerd aan de leidinggevenden en werknemers.

Deze ondersteuning kan worden voortgezet. Bij vragen of het voorkomen van problemen gaat Bedrijf Plus oplossingsgericht te werk. Veranderende wetgeving kan nieuwe problemen opwerpen.  Samen met u spelen wij blijvend adequaat en vroegtijdig in op deze veranderingen.

Net een stap verder
Het unieke van het gehele concept is dat wij ook verzekeringstechnisch analyseren indien wenselijk.