MKB verzuim-ontzorg-verzekering

Minister Koolmees heeft eind december 2018 plannen gepresenteerd rondom de loondoorbetaling bij ziekte. In het regeerakkoord was opgenomen dat het tweede ziektejaar bij UWV zou ondergebracht. Gelukkig heeft de minister een andere oplossing gekozen: de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Hoe zit dat met de MKB verzuim-ontzorg-verzekering?

Als werkgever moet je het loon van een zieke medewerker 104 weken doorbetalen. Voor de meeste werkgevers en zeker voor kleine werkgevers, is dat financieel zwaar. Daarnaast moet u als werkgever de zieke werknemers re-integreren, waardoor het een nog zwaardere inspanning vergt. En of dat nog niet genoeg is, toets het UWV of er voldoende stappen zijn gezet tijdens de re-integratie. Is dat niet het geval kan de loondoorbetaling bij ziekte met 52 weken worden verlengd.

MKB verzuim-ontzorg-verzekering.
De minister heeft nu met werkgeversorganisaties en het verbond van verzekeraars een aantal afspraken gemaakt. Er komt een MKB verzuim-ontzorg-verzekering per 1 januari 2020. Deze verzuimverzekering vergoedt de financiƫle schade van de loondoorbetaling bij ziekte en helpt bij de re-integratieverplichtingen. Daarmee worden ook de re-integratiestappen vergoedt en wordt de werkgever daarin begeleid. Het is de bedoeling dat er een poortwachtersgarantie zal gelden, zodat werkgevers minder vaak geconfronteerd worden met een loonsanctie bij de beoordeling van de WIA-aanvraag door het UWV.

Oordeel bedrijfsarts wordt leidend
Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen leidend. Bij een WIA-aanvraag kan de medische beoordeling door de verzekeringsarts van het UWV behoorlijk afwijken van de bedrijfsarts van de arbodienst. Als werkgever heeft u hierop nauwelijks invloed, maar kunt u hiervoor wel een loonsanctie krijgen. U draait op voor de kosten. Het uitgangspunt is dat op basis van het advies van de bedrijfsarts werkgever en werknemer het re-integratietraject inrichten. Het medisch advies van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van verzekeringsarts is gebaseerd op gelijke uitgangspunten. Het kabinet investeert tien miljoen euro in een kwaliteitsverbetering.

Duidelijkheid van het UWV
De transparantie rondom beoordeling van de WIA-aanvraag gaat verbeteren. De minister wil dat het voor werkgevers meer helder wordt waar UWV hen op beoordeeld bij de re-integratie van zieke werknemers. De minister gaat hierover in gesprek met het UWV. Werkgevers krijgen meer grip op de re-integratie buiten het eigen bedrijf, genaamd spoor 2. Werkgevers krijgen meer zekerheid over het inzet van het tweede spoor en kunnen dan samen met de medewerker een plan maken.

Zijn hiermee alle problemen uit de wereld voor werkgevers als het gaat om zieke medewerkers. Zeker niet! Er nog vele factoren waarom een verzuimtraject complex is. Uiteraard kunnen we u hierbij ondersteunen, op het moment dat u vastloopt of er niet meer uitkomt.