Na 2 jaar ziekte ontslag aanvragen?

Als een werknemer ziek is moet u twee jaar lang zijn loon doorbetalen. Daarbij bent u ook verplicht om de werknemer te re-integreren. Wat komt erbij kijken om de werknemer te ontslaan na 2 jaar ziekte en wat gaat er veranderen door de komst van de Wet Werk en Zekerheid.

Ontslag na 2 jaar ziekte.

Nu kunt u ontslag aanvragen bij de kantonrechter en het UWV voor een werknemer na 2 jaar ziekte. Door de Wet Werk en Zekerheid kan dit na 1 juli 2015 alleen nog bij het UWV aangevraagd worden. Als u een verzoek indient voor een ontslagvergunning bij het UWV, gelden er wel een aantal voorwaarden. U moet namelijk op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid het volgende aannemelijk maken( Artikel 5.2 van het ontslagbesluit):

  1. Werknemer door ziekte of gebreken niet meer aan de gestelde functie-eisen kan voldoen;
  2. werknemer binnen 26 weken niet meer zal herstellen;
  3. herplaatsing van werknemer in een aangepaste of andere passende functie binnen de onderneming binnen 26 weken niet mogelijk is, ook niet door middel van scholing.

Meestal is hiervoor een verklaring van de bedrijfsarts voldoende, maar het gaat ook weleens mis. Als er geen ontslagvergunning wordt verleend door het UWV zal de werknemer bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA) naar verloop van tijd weer aan uw bureau staan om werk van u te vragen. Hij heeft immers nog steeds een (slapende) arbeidsovereenkomst met uw bedrijf. Als de werknemer namelijk werkt naast zijn WGA-uitkering krijgt hij namelijk een hogere uitkering en dat is voor hem interessant. Als u passend werk heeft, bent u verplicht dit aan te bieden. De vraag is of u dit wilt.

Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 bent u een vergoeding verschuldigd, een zgn. transitievergoeding.  Dit geldt voor alle werknemers welke 2 jaar of langer bij u in dienst zijn geweest. Dus ook na 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte. Zelfs als de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is en een zogenaamde IVA-uitkering krijgt, bent u deze nog steeds verschuldigd bij ontslag. Wellicht is het in sommige gevallen gunstig om geen ontslag aan te vragen.

Passend werk

U bent verplicht om een werknemer passend werk aan te bieden als u dit voorhanden heeft. Stel een werknemer heeft nog mogelijkheden om voor 50 procent passend werk te verrichten en u heeft de mogelijkheid om dit te kunnen aanbieden? U heeft dan recht op premiekorting en u hoeft niet opnieuw het loon door te betalen bij ziekte als de werknemer opnieuw uitvalt (no-riskpolis). Wel heeft u re-integratieplicht om de werknemer te begeleiden volgens de Wet verbetering poortwachter. Maar omdat u de werknemer in dienst houdt bent u geen transitievergoeding verschuldigd.

Geen kans op herstel

Mocht een werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en krijgt hij een IVA-uitkering, is de kans zeer gering dat hij nog passend werk ooit zal verrichten en kunt u ervoor kiezen om niet te ontslaan en daarmee ontwijkt u de transitievergoeding. Nadeel is wel dat er een arbeidsovereenkomst blijft bestaan. Reken dus uit wat de transitievergoeding is en is dit bedrag de moeite waard om het risico te nemen.

P.S.: na 2 jaar ziekte ontslag? Bekijk het dossier en neem de regels in acht. Reken vooraf de transitievergoeding uit, zodat u weet welke kosten hierbij komen kijken.