AMweb: Advisering WGA eigenrisicodragerschap tot 31 december belangrijker dan ooit!

Dit jaar zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd als het gaat om het eigenrisicodragerschap voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (WGA). Werkgevers krijgen nu al wisselende signalen uit de branche, over waarom ze wel of niet zouden moeten overstappen. De genomen stappen zet ik op een rij met de gevolgen voor werkgevers. Lees hier de hele … Continue Reading

Qare kiest in regreszaken voor Bedrijf Plus

Qare Nederland is gespecialiseerd in schadelastbeheersing op het gebied van verzuim, eigenrisicodragerschap Ziektewet en Sociale Zekerheid. Om de relaties van Qare nog beter bij te staan, heeft zij ervoor gekozen om in regreszaken samen te werken met Bedrijf Plus.

Wie adviseert de werknemer?

Een werkgever met 15 medewerkers regelt een verzuimverzekering en sluit meteen in combinatie een contract met een arbodienst. Makkelijk en een gebruikelijke werk wijze in de assurantiebranche. Deze werkgever heeft ook meteen een uitgebreide WIA-aanvullende verzekering afgesloten en de adviseur heeft jaren geleden het personeel hierover geïnformeerd. Iedereen is goed verzekerd mochten ze niet meer … Continue Reading

VVP Magazine: Duurzame inzetbaarheid werknemers wint aan belang

Voor werkgevers verandert de wet- en regelgeving razendsnel. Op het gebied van verzuim en inkomen lijkt verandering de constante factor te zijn. Werkgevers zijn in steeds grotere mate verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van werknemers. Daarnaast moeten werknemers steeds langer doorwerken. Een vergrijzende beroepsbevolking is een groeiend probleem voor veel werkgevers. En daarmee voor uw relaties. … Continue Reading

Infinance: De valkuil van het WGA-stelsel.

Het voornemen van minister Asscher om de samenvoeging WGA-vast en ‑flex uit te stellen, maakt het er voor de assurantiebedrijven niet gemakkelijker op. Een belangrijk knelpunt vormen de polissen die zijn ondergebracht bij verzekeraars die per 1 januari 2016 stoppen met hun activiteiten op dit gebied. Lees hier de hele column

Na 2 jaar ziekte ontslag aanvragen?

Als een werknemer ziek is moet u twee jaar lang zijn loon doorbetalen. Daarbij bent u ook verplicht om de werknemer te re-integreren. Wat komt erbij kijken om de werknemer te ontslaan na 2 jaar ziekte en wat gaat er veranderen door de komst van de Wet Werk en Zekerheid.

AMWeb: Het eigenrisicodragerseizoen is voorbij

Het is weer april en het seizoen voor eigenrisicodragerschap Ziektewet en de regeling werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (WGA) is weer achter de rug. Als een werkgever eigenrisicodrager wil worden per 1 juli moet dit per 1 april bekend zijn bij de belastingdienst. Ik heb zelf een aantal analyses mogen maken voor werkgevers in samenwerking met assurantiebedrijven … Continue Reading

Uitstel WGA-vast en Flex en dan…

De vraag is wanneer er een poldermodel oplossing komt waarin alle partijen zich kunnen vinden. Op 20 februari 2015 verscheen een brief van minister Asscher aan de Tweede kamer dat hij voornemens is om de samenvoeging WGA – vast en – Flex uit te stellen van 1 januari 2016 naar 1 januari 2017. Verzekeraars krijgen zo … Continue Reading

Arbeidsconflict?

Het komt wel eens voor dat een werkgever en een werknemer een arbeidsconflict hebben. De werknemer kan zich dusdanig ontevreden voelen over de situatie dat hij/zij zich ziek meldt.  Nu is een conflict natuurlijk geen ziekte, maar vaak is dit voor de werknemer een uitweg om een time-out in te stellen. Wat kan de bedrijfsarts hierin betekenen? In … Continue Reading

2015 belangrijk jaar voor werkgevers

Voor werkgevers zijn er vele verandering opgetreden door alle vernieuwde wetgeving, modernisering Ziektewet, Wet Werk en Zekerheid, participatiewet en zoveel meer. Als je alleen al kijkt naar de verschillende zaken rondom verzuim, ziektewet en WIA is voor werkgevers al een hele opgave om hier de hoofdlijnen te belichten om de juiste keuze te maken. Klik … Continue Reading

VVP Magazine: Een blik vooruit naar 2016

Vanuit de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) is er nog een verandering op komst. In 2016 zullen de WGA-vast en WGA-Flex worden samengevoegd. Een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA, is dit ook vanaf 2016 voor de WGA-Flex. Is de werkgever nog geen eigenrisicodrager, dan is het verstandig om in 2015 wat dit … Continue Reading

VVP Magazine: Ziek uit dienst of niet?

Een arbeidsongeschikte medewerker tijdens de proeftijd ontslaan of het tijdelijk contract niet verlengen was vóór de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) geen enkel probleem.

Praktijkcasus BeZaVa

Inmiddels is Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) een feit en vanaf 1 januari 2014 betaalt de werkgever óók voor de zieke werknemer welke uit dienst gaat. Eind 2013 gaf ik een aantal seminars over de modernisering ziektewet en de consequenties ervan. Op dat moment was het nog theorie. Immers had men in de … Continue Reading

Wet- en regelgeving: Laat u geld liggen?

Waarschijnlijk laat u heel wat subsidies liggen, zeker als u een medewerker in dienst heeft met een structureel functionele beperking. Sinds de overheid veel sociale zekerheid heeft geprivatiseerd is het voor de meeste ondernemers onmogelijk om te weten waar u recht op heeft. Wet- en regelgeving verandert continue en u kunt dat onmogelijk bijhouden. Vragen … Continue Reading