Opleidingen Bedrijf Plus

Masterclass Psychisch verzuim effectief aanpakken

Psychisch verzuim speelt in de meeste bedrijven bij zeker 50% van het totale verzuim een rol.
Toch zijn de mensen — die het verzuim bewaken — in de meeste bedrijven nauwelijks op de hoogte van wat je allemaal kunt doen om de medewerkers te helpen. Er worden vaak veel kansen gemist om het verzuim te verminderen en de medewerkers te helpen, terwijl dat voor alle betrokkenen juist een hele goede investering is.
In deze masterclass leer je wat de mogelijkheden zijn om verzuim vanwege mentale oorzaken te verminderen, wanneer het als werkgever verstandig is om de kosten van behandeling te dragen en wanneer niet en hoe een bedrijfspsycholoog kan bijdragen aan het verminderen van verzuim.

En misschien wel het belangrijkste, wat een werkgever op de werkvloer zelf kan doen om re-integratie te bespoedigen en om de kans op terugval te verkleinen.

Voor wie?
Deze masterclass is geschikt voor HR-adviseurs, casemanagers en bedrijfsartsen.

Kosten: € 249,- ex. btw.
Maximaal 12 deelnemers
Docent: Wouter Vrooland

Locaties en data:
Tijdstip: 13:00 tot 16:00 uur.
Datum: donderdag 19 januari 2023 locatie Houten
inschrijven voor donderdag 19 januari locatie Houten kan hier
Datum: donderdag 11 mei 2023 locatie Heesch
inschrijven voor donderdag 11 mei locatie Heesch kan hier


Masterclass Poortwachter

De Wet verbetering poortwachter volgen voor de zieke werknemers lijkt eenvoudig, maar kan toch behoorlijk complex zijn. Bedrijf Plus adviseert inmiddels ruim 10 jaar eenzijdig werkgevers bij langdurige en complexe verzuimdossiers. Daarnaast lezen wij al ruim 8 jaar alle relevante jurisprudentie die we vervolgens in de dagelijkse praktijk inzetten bij de advisering voor onze relaties. 

We nemen je in deze Masterclass Poortwachter mee aan de hand van deze kennis in combinatie met onze uitgebreide praktijkervaringen. Zo voorkom je loonsancties en voorkom je conflicten in het verzuimdossier. We leren je ook wat te doen als je onverhoopt toch een loonsanctie krijgt. Bovendien is voldoende ruimte voor het stellen van vragen. 

Voor wie?
Deze masterclass is geschikt voor HR-adviseurs, casemanagers, assurantieadviseurs en leidinggevenden. 

Kosten: € 495,- ex. btw. inclusief lunch
Maximaal 12 deelnemers
Docent: Angelo Wiegmans

Locaties en data:
Tijdstip: 9:00 tot 16:00 uur. 
Datum: donderdag 2 februari 2023 locatie Heesch
inschrijven voor donderdag 2 februari locatie Heesch kan hier
Datum: donderdag 25 mei 2023 locatie Amsterdam
inschrijven voor donderdag 25 mei locatie Amsterdam kan hier


Masterclass Update Basis Arbeidsrecht

Als je te maken krijgt met personeel, is het handig om kennis te hebben van het basis-arbeidsrecht. Deze training masterclass biedt snel inzicht in de belangrijkste spelregels op met name het gebied van het aangaan van de arbeidsovereenkomst, het ontslagrecht en het arbeidsrecht in relatie tot ziekteverzuim. 

TEN Advocaten biedt een praktische kennismaking of opfrissing van deze soms complexe materie aan de hand van praktische voorbeelden. Neem je actuele vragen mee, zodat je direct voordeel hebt van deze training. Zo voorkom je verkeerde uitspraken of maatregelen en kun je sneller en beter reageren. Bovendien is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. 

Voor wie?
Deze masterclass is geschikt voor HR-adviseurs, casemanagers, loonadministrateurs/accountants en leidinggevenden. 

Kosten: € 495,- ex. btw. inclusief lunch
Maximaal 12 deelnemers
Docent: Mandy de Koning

Locaties en data:
Tijdstip: 9:00 tot 16:00 uur. 
Datum: donderdag 16 februari 2023 locatie ‘s‑Hertogenbosch
inschrijven voor donderdag 16 februari locatie ‘s‑Hertogenbosch kan hier
Tijdstip: 9:00 tot 16:00 uur. 
Datum: donderdag 8 juni 2023 locatie Houten
inschrijven voor donderdag 8 juni 2023 kan hier


Masterclass Beroep en Bezwaar

Niet eens met het UWV? Bezwaar maken doe je zo!
Het UWV neemt regelmatig besluiten over arbeidsongeschiktheid en re-integratie die onduidelijk en/of onjuist zijn. Vaak met stevige financiële consequenties tot gevolg. In de masterclass Beroep en Bezwaar leer je besluiten van het UWV op een andere manier te lezen. Zaken vanuit een ander perspectief bekijken, levert vaak een andere uitkomst op en geeft aanleiding om in bezwaar of beroep te gaan. We laten je zien hoe je succesvol in bezwaar en beroep kunt gaan tegen UWV-besluiten. Onderbouwing vanuit jurisprudentie speelt hierbij een grote rol en komt ruimschoots aan bod in de masterclass.

Voor wie?
Deze masterclass is geschikt voor HR-adviseurs, casemanagers, loonadministrateurs/accountants en leidinggevenden. 

Kosten: € 495,- ex. btw. inclusief lunch
Maximaal 12 deelnemers
Docent: Michiel Slot

Locaties en datum:
Tijdstip: 9:00 tot 16:00 uur. 
Datum: donderdag 2 maart 2023 locatie Houten
inschrijven voor donderdag 2 maart locatie Houten kan hier
Datum: donderdag 22 juni 2023 locatie Heesch
inschrijven voor donderdag 22 juni locatie Heesch kan hier