Qare kiest in regreszaken voor Bedrijf Plus

Qare Bedrijf PlusQare Nederland is gespecialiseerd in schadelastbeheersing op het gebied van verzuim, eigenrisicodragerschap Ziektewet en Sociale Zekerheid. Om de relaties van Qare nog beter bij te staan, heeft zij ervoor gekozen om in regreszaken samen te werken met Bedrijf Plus.

Qare is er in korte tijd in geslaagd de ruime ervaring en expertise van haar professionals in de uitvoering te combineren met een excellent verzuim- en uitkeringssysteem. Qare is opgetogen om de samenwerking met Bedrijf Plus aan te gaan voor regreszaken. Jasper Coppes, commercieel directeur Qare, vertelt: “De dienstverlening van Qare is gericht op het beheersen van de schadelast voor werkgevers bij verzuim van (ex-)werknemers. Een werkgever wordt door de Wet (financieel) verantwoordelijk gesteld voor een periode van 12 jaar. Als de arbeidsongeschiktheid van de (ex-)werknemer is ontstaan door een aansprakelijke derde, kan de financiële schade verhaald worden, wat direct een behoorlijke vermindering van de schade oplevert voor de werkgevers.”

Door de jarenlange ervaring in de assurantiebranche in combinatie met Register Casemanagement is Bedrijf Plus een specialist op het gebied van verzuim en inkomen. Angelo Wiegmans, raadgever en eigenaar van Bedrijf Plus, hierover: “In mijn dagelijkse praktijk, als register case- en caremanager, heb ik te maken met het verhalen van verzuimschades bij een aansprakelijke derde. Dit maakt onderdeel uit van mijn dagelijkse werkzaamheden in verzuim- en ziektewetdossiers. Het is een logische stap voor Bedrijf Plus om deze samenwerking aan te gaan met Qare.”.

Beide bedrijven streven naar inzicht in het financiële belang in de risico’s van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, zodat er tijdig en accuraat geacteerd kan worden op een dossier. Regres maakt daar onderdeel van uit. Het mooie van deze samenwerking is dat beide bedrijven actief zijn binnen dezelfde doelgroepen. Dit zijn werkgevers, financiële dienstverleners en verzekeraars.