Uitstel WGA-vast en Flex en dan…

De vraag is wanneer er een poldermodel oplossing komt waarin alle partijen zich kunnen vinden. Op 20 februari 2015 verscheen een brief van minister Asscher aan de Tweede kamer dat hij voornemens is om de samenvoeging WGA – vast en – Flex uit te stellen van 1 januari 2016 naar 1 januari 2017. Verzekeraars krijgen zo langer de tijd om zich voor te bereiden.

Verzekeraars hebben flinke verliezen geleden op de WGA-eigenrisicodrager verzekeringen, ruim 1,6 miljard. Sommige verzekeraars zijn gestopt en bovenop dit alles werd ook nog een rechtszaak door een verzekeraar verloren om de premies en-bloc te verhogen. Verzekeraars hebben een afwachtende houding aangenomen als het gaat om het offreren van de premie voor een WGA-eigenrisicodragerschap verzekeringen. Er komt een extra risico bij, de werknemer welke ziek uit dienst is gegaan en na 104 weken een WGA-uitkering ontvangt (Wet BeZaVa).

Lees hier de hele column