Column Netwerk Brabant: Vast of Flex

Afgelopen jaren zijn aan de lopende band allerlei wetswijzigingen doorgevoerd, de Wet Werk en
Zekerheid, Wet beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters, de participatiewetgeving en ga zo maar door. Wat betekent dit voor uw organisatie op het gebied van verzuim. Heeft u bijvoorbeeld uw beleid hierop aangepast? Wat doet u met tijdelijke krachten welke arbeidsongeschikt raken, gaan deze ziek uit dienst? Hoe voorkomt u dat de werknemers na het tijdelijk contract binnen 28 dagen niet alsnog zich ziek melden, zodat deze kosten niet voor rekening van de organisatie komen?

161122_columnnetwerkbrabant