Verder kijken dan premievoordeel

VVP De keuze om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden kan een werkgever een financieel voordeel van duizenden tot tienduizenden euro’s opleveren. Toch moet men zich niet blindstaren op het premievoordeel, meent Angelo Wiegmans. Willen werkgevers een weloverwogen keuze kunnen maken, dan zullen adviseurs ook moeten wijzen op de consequenties en mogelijke nadelen van het eigenrisicodragerschap.

Door de komst van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) zijn werkgevers sinds 2014 financieel verantwoordelijk gemaakt voor werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan en in aanmerking komen voor een Ziektewetuitkering en daarna mogelijk een WGA-uitkering (WGA-flex). Hiervoor hebben werkgevers naast de al bestaande WGA-vast te maken met nog twee premiepercentages Ziektewet-flex en WGA-flex.

Lees hier het hele artikel op VVP Magazine.