VVP Magazine: Excellent verzuimadvies maakt het verschil

Best Practices

De afgelopen jaren is het sociale zekerheid steeds complexer geworden en met de komst van het nieuwe kabinet zijn er alweer nieuwe maatregelen aangekondigd. Voor de werkgever zijn de veranderingen op het gebied van sociale zekerheid nauwelijks te volgen, helemaal als je niet of nauwelijks hiermee in aanraking bent gekomen met langdurig verzuim.

Veel van de MKB-ers hebben nauwelijks te maken met langdurige verzuim en zijn erg afhankelijk van wat zij krijgen aangereikt van de arbodienstverlener. Kan de assurantieadviseur wel volstaan met het aanbieden van een verzekering, al dan niet gekoppeld met een arbodienst? Mag de MKB-ondernemer verwachten dat hij bij verzuim deskundig wordt bijgestaan door of namens zijn adviseur? In onderstaande praktijkvoorbeeld laten we zien dat het anders kan. Beter.

Lees hier de hele column