VVP Magazine: Een blik vooruit naar 2016

Vanuit de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) is er nog een verandering op komst. In 2016 zullen de WGA-vast en WGA-Flex worden samengevoegd. Een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA, is dit ook vanaf 2016 voor de WGA-Flex. Is de werkgever nog geen eigenrisicodrager, dan is het verstandig om in 2015 wat dit betreft een afweging te maken.

141212_VVP_Column