Wet- en regelgeving: Laat u geld liggen?

Waarschijnlijk laat u heel wat subsidies liggen, zeker als u een medewerker in dienst heeft met een structureel functionele beperking. Sinds de overheid veel sociale zekerheid heeft geprivatiseerd is het voor de meeste ondernemers onmogelijk om te weten waar u recht op heeft. Wet- en regelgeving verandert continue en u kunt dat onmogelijk bijhouden.

Vragen welke aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: Is in uw onderneming duidelijk voor welke werknemers premiekorting of subsidies gelden? Welke voorwaarden zijn hierop van toepassing en wie controleert dit binnen uw organisatie? Hoe voert u de regie op het gebied van verzuimmanagement?

Maak een begin
Een begin kunt u maken om te inventariseren en te controleren welke zaken op dit moment aanwezig zijn in uw organisatie. Bedrijf Plus kan hierbij begeleiden en ondersteunen door middel van een bedrijfsrapportage. Uitleg van wet- en regelgeving zal worden opgenomen, zodat er een duidelijk beeld ontstaat welke aanbevelingen voor uw onderneming van toepassing zijn en de bedrijfsvoering verbetert kan worden.

De zaken die aan de orde komen zijn:

  • De bestaande afspraken met uw werknemers. De afspraken die u zelf heeft gemaakt door middel van de arbeidsovereenkomst of verplicht worden opgelegd door een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).
  • De werknemersverzekeringen. Sluiten de werknemersverzekeringen aan bij arbeidsongeschiktheid van uw werknemer volgens de gemaakte afspraken of neemt u als werkgever een bewust gecalculeerd risico?
  • Verzuimbeleid en kosten. Hoe is uw verzuimbeleid geregeld en heeft u inzicht in deze kosten. Zijn de leidinggevenden en werknemers op de hoogte van de procedures omtrent het ziekteverzuim en is het beleid onlangs geactualiseerd?

Wat het oplevert voor u als werkgever

  • Door na te gaan welke werknemers structureel functioneel beperkt zijn kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Door te inventariseren bij de werknemers weet u welke werknemers hiervoor in aanmerking komen.
  • Als een medewerkers onder deze structureel functionele beperking valt heeft u hiervoor geen verzuimkosten de eerste 5 jaar of in sommige situaties de hele periode dienstverband. Dit wordt de zogenaamde no-risk polis genoemd.
  • Door zelf actief de regie te voeren op uw verzuimmanagement, kunt u een flinke kostenreductie realiseren. Wel is belangrijk dit goed te communiceren binnen uw organisatie.

Bedrijf Plus helpt ondernemers om regie te krijgen en draagt bij aan meer rendement. Door inzicht te geven welke zaken op uw onderneming van toepassing zijn, zodat u hiermee uw voordeel kan behalen.