Wie adviseert de werknemer?

150316_AngeloEen werkgever met 15 medewerkers regelt een verzuimverzekering en sluit meteen in combinatie een contract met een arbodienst. Makkelijk en een gebruikelijke werk wijze in de assurantiebranche. Deze werkgever heeft ook meteen een uitgebreide WIA-aanvullende verzekering afgesloten en de adviseur heeft jaren geleden het personeel hierover geïnformeerd. Iedereen is goed verzekerd mochten ze niet meer kunnen werken. Maar wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid?

Een voorbeeld uit mijn praktijk. Dit keer niet de werkgever, maar nu over een werknemer welke mij advies heeft gevraagd. Deze werknemer (Dennis) werkte bij een bouwbedrijf en het is zwaar werk wat hij doet. Door de crisis heeft hij minder collega’s, maar de werkzaamheden blijven wel gelijk. De werkgever heeft ook nog gevraagd of er extra tandje bijgezet kan worden. Dennis is de beroerdste niet en zet zich uiteraard graag in om het werk elke dag af te krijgen. Dit gaat even goed, maar als snel valt Dennis uit en meld hij zich ziek. De werkgever is verzekerd en meldt Dennis ziek bij de arbodienst. De arbodienst gaat aan de slag, volgens de Wet verbetering poortwachter.

In eerste instantie niets aan de hand en het lijkt weer de goede kant op te gaan met Dennis. Later zorgt een flinke terugval ervoor dat hij niet meer terug kan in zijn oude werk. Terug naar de werkgever kan helaas niet, deze heeft geen ander passend werk. Er wordt gekeken of ander werk mogelijk is, maar ook dit blijkt helaas niet haalbaar.

Na ruim 20 maanden van ziekte, krijg ik Dennis voor het eerst aan de lijn, met een uitgebreid verhaal. Hij weet niet wat er gaat gebeuren en maakt zich zorgen over zijn inkomen. Tot nu toe heeft hij altijd hoop gehad om terug te keren naar (passend) werk en dus ook zijn vorige salaris weer zou gaan ontvangen. Daar lijkt het niet op en hij heeft inmiddels al 30% van inkomen moeten inleveren in het tweede ziektejaar. Zijn partner is al meer gaan werken en ze bezuinigen flink op alle uitgaven om ervoor te zorgen dat ze de woonlasten. Ze moeten er niet aan denken om te verhuizen.

Ik maak met Dennis en Fleur een afspraak. Als snel blijkt dat ze niet weten wat er gaat gebeuren na de WIA-keuring, hij heeft er wel van gehoord, maar weet niet wat deze uitkering inhoudt en hoeveel dit zal zijn. Ook heeft Dennis gehoord dat zelfs een WIA-keuring geen garantie biedt, want het kan ook zijn dat hij helemaal geen uitkering krijgt. Ik ben echt ziek en ik maak me tegelijk grote zorgen dat ik mijn woonlasten niet meer kan betalen. Ondertussen belt hij zelf regelmatig met zijn werkgever om te informeren hoe het gaat, maar de verhouding tussen hem en zijn werkgever is niet meer wat geweest is. Fleur zegt dat dit allemaal niet helpt om ervoor te zorgen dat Dennis aan het werk kan. Naast de fysieke beperkingen zorgt de stress voor nog meer problemen en het helpt ook niet bij het herstel van Dennis.

Na een uitgebreid gesprek, heb ik met Fleur en Dennis op hoofdlijnen alle wettelijk kaders doorgenomen. Loondoorbetaling bij ziekte, Wet WIA en de Wet verbetering poortwachter en de WIA-aanvullende verzekering. Ik neem een aantal zaken mee en kom in een tweede gesprek terug om alles toe te lichten en te bekijken wat de situatie zal zijn bij Dennis en de afgesloten verzekeringen.

In het tweede gesprek neem ik de persoonlijke situatie door. Fleur en Dennis hebben een overzicht gemaakt van alle inkomsten en uitgaven. Ik geef aan wat de verwachting is bij de WIA-keuring. Hierin schetst ik de verschillende scenario’s en laat met verschillende plaatjes zien wat dit betekent voor het inkomen. Wat een opluchting zegt Fleur, er is door de WIA-aanvullende verzekering altijd een inkomen na de WIA-keuring en hebben we voldoende inkomen om onze lasten blijvende te kunnen betalen.

Gelukkig zegt Dennis, maar toch nog één vraag. Mijn werkgever heeft deze verzekeringen afgesloten om mijn goed te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, wie helpt mij dan als werknemer om duidelijkheid te krijgen in dit soort situaties. De verzekeringen regelen wel een deel van de financiële schade, de arbodienst begeleid mij in het verzuimproces, maar vragen over mijn inkomenssituatie bij arbeidsongeschiktheid worden niet zomaar beantwoord. De adviseur die deze werknemersverzekeringen afgesloten heeft, heb ik niet gesproken tijdens mijn ziekteverzuim. Deze wordt ook niet betrokken in het verzuimproces. Daar zouden ze wat aan moeten doen zegt Fleur, immers gaat het wel om ons inkomen en gezin. Ik kan het alleen maar beamen.