Voor wie?

Bedrijf Plus werkt het liefst voor bedrijven vanaf 20 medewerkers en meer.

De organisatorische veranderingen en deze beleidsmatig doorvoeren zijn bij deze bedrijven van grote invloed ten aanzien van de toekomstige bestendigheid. De hoogte van de loonsommen zorgt voor een verandering binnen het WGA-stelsel en de belangen voor deze werkgevers nemen enorm toe. De te behalen voordelen ten aanzien van o.a. werknemersverzekeringspremies stijgen voor deze bedrijven aanzienlijk.

Deze bedrijfsomvang is in deze fase een uitdaging om het bedrijf verder structureel uit te bouwen en tegelijkertijd de consistentheid van de onderneming te bewaken. Deze combinatie is voor deze ondernemers een hele uitdaging. Ondersteuning en antwoorden op vragen kan toekomstige problemen voorkomen.

Investeringen en onderzoeken van besparingen zijn zeker de moeite waard.